Lorem ipsum lorem ipsum lorem Lorem ipsum lorem.
Druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego tj.: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 02-793 Warszawa ul. Raabego Henryka 11/9. Cena wywołania: 204 464,00zł.
Pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużniczki Anny Teresy Ścierskiej tj.: lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 53,79 m2, położonego w Warszawie przy ul. Odyńca 73/31. Cena wywołania: 249.000,00 zł.
Pierwsza licytacja udziału w nieruchomości należącego do dłużniczki Stella Owsianik tj.: udziału wynoszącego 24/25990 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz we współwłasności budynku położonego w Warszawie przy Al. Witosa 31. Cena wywołania: 92.250,00 zł.

Funkcję Komornika Sądowego pełnię od 2002r.

Obecnie zawód wykonuję przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa.

Zgodnie z przepisami mogę  prowadzić  egzekucję na obszarze całego kraju. Wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości ograniczona do obszaru mojego rewiru,  tj. Mokotów, Wilanów, Ursynów w Warszawie.

W swojej pracy dążę do sumiennego i rzetelnego realizowania obowiązków zgodnie z przepisami prawa.
W kancelarii zatrudniam zespół prawników wspierających mnie w podejmowanych działaniach.

Komornik Sądowy                 

   Krzysztof Łuczyszyn